Egzamino metu reiks atlikti abu pratimus (1 ir 2)

1. Apsisukimas ribotame plote naudojant atbulinę pavarą.

Paaiškinimas:

Važiuojant gatve, egzaminuotojas jūsų paprašys atlikti šį pratimą. Pirmiausia randate vietą, kur jį atliksite, tai ties brūkšnine linija žinoma. Tuomet įsitikinate ar neturėsite kliūčių ( iš priekio ir galo). Jei yra atvažiuojančių automobilių, dviratininkų ir pan. Rodydami posūkį į dešinę sustojate dešinėje ir prasileidžiate. Jeigu nėra kliūčių, (arba kai jau prasileidote), tuomet pratimą pradedate su posūkiu į kairę ir vos pradėjus judėti automobiliui susukate visą vairą į kairę ir važiuojate iki šaligatvio neskubėdami. Žvalgotės pro priekinį langą, bei savo šoninį vairuotojo, taip lengviau nustatyti kiek privažiuoti prie šaligatvio. Ratai ant šaligatvio užvažiuoti negali. Toliau įjungus atbulinę pavarą, būtina trumpam atsukti galvą į galinį langą (taip egzaminuotojas pamatys, jog įsitikinote ar nėra už automobilio galo kliūčių), bei būtinai pasižvalgykite prieš judėdami į abu šonus, ar nebus norinčių eismo dalyvių pro jūsų automobilį pravažiuoti ar praeiti. Kai įsitikinote, tuomet vos pradėjus judėti atbuline eiga susukate visą vairą į dešinę ir važiuojate galu iki šaligatvio. Žiūrite į šoninius galinio vaizdo veidrodėlius bei šoninius langus, taip lengviau įvertinti kiek privažiavote. Privažiavus, vėl jungiate pirmąją pavarą bei jungiate posūkį į kairę ir įsitikinate ar niekas nemėgins važiuoti ar eiti pro jūsų automobilio priekį. Vos pradėjus judėti susukate visą vairą į kairę, ir nuvažiuojate gatve jau atlikę šį pratimą. Jei gatvė siauresnė tai vienos atbulinės pavaros nepakaks. Teks kartoti atsitraukimą atbuline eiga ir viską atliekate kaip prieš tai važiuodami atbuline eiga.

Kritinės klaidos dažniausiai pasitaikančios atliekant šį pratimą: Atlieka pratimą per ištisinę liniją. Užvažiuoja ratais ant šaligatvio arba atsitrenkia ratais ar bamperiu į šaligatvį. Sukelia pavojingą situaciją ( nepraleidžia kitų transporto priemonių). Įjungus atbulinę pavarą neatsuka galvos į galinį langą, t.y nesižvalgo. Suka automobilio vairą stovint automobiliui.

2. T formos sankryža atbuline eiga. (Į kiemą arba į sankryžą)

Paaiškinimas:

Egzaminuotojas jūsų prašys atlikti T formos pratimą atbuline eiga į sankryžą arba į įvažiavimą. Kai jau bus aišku, kurioj vietoj jūsų prašo, tuomet prieš savo įvažiavimą įjungiate laisvą pavarą ir posūkį į dešinę, įjungsite tik tada kai būsite ties įvažiavimu (anksčiau rodyti nereikia, nes suklaidinsite kitus). Pravažiuosite savo įvažiavimą tiek, kad per dešinįjį galinio vaizdo veidrodį matytumėte savo įvažiavimą ir šalia automobilio esantį šaligatvį. Jeigu reikia susireguliuojate dešinįjį galinio vaizdo veidrodį, taip kad matytumėte šaligatvį ir automobilio ratą ( jį turite susireguliuoti gana greitai, kad netrukdytumėte kitiems. Nesusireguliavus, orientuotis bus sunku kur važiuoja automobilis). Tuomet pasižiūrite į kairįjį veidrodėlį ar nėra atvažiuojančių transporto priemonių, ar kitokių kliūčių. Jei yra palaukiate kol pasišalins, jei nėra jungiate atbulinę pavarą ir atsukate galvą trumpam į galinį automobilio langą. Posūkis turėtų į dešinę pusę būti įjungtas visą pratimo laiką. Automobilis turi važiuoti netoli dešiniojo šaligatvio ir viso pratimo metu jūs šaligatvį turite matyti dešiniajame veidrodėlyje. Jei šaligatvis dingo iš dešiniojo veidrodėlio, tai jūsų automobilis atsitraukė per toli nuo jo. Kai įvažinėjate į savo įvažiavimą, pasižiūrite būtinai vėl į galinį langą ar įvažiavimas yra laisvas ir ar nėra kliūčių. Įvažiuodami įvertinsite kad automobilis būtų tiesiai savo įvažiavime ar savo juostoje. Ir atitraukiate savo automobilį apie 5 metrus nuo  perėjos ar sankryžos. Tuomet egzaminuotojas pasakys, į kurią pusę išvažiuosite, ir išvažiuojant nepamirškite pasižiūrėti, koks jūsų pirmumo ženklas, bei parodyti atitinkamą posūkį (dažniausiai liepia į kairę). Jei teks pratimą atlikti vienpusiame eisme, tai išvažiuosite į tą pusę į kurią vyksta vienpusis eismas, nes egzaminuotojas jums nesakys į kurią pusę išvažiuoti.

Kritinės klaidos dažniausiai pasitaikančios atliekant šį pratimą: Užvažiuoja ratais ant dešiniojo šaligatvio arba per toli nuo jo atsitraukia ir užvažiuoja tada ant kairiojo šaligatvio arba išvažiuoja prieš eismą ar į kitą kelio pusę. (Nesureguliuotas veidrodis ir nemato kur važiuoja). Sukelia pavojingą situaciją (nepraleidžia kitų transporto priemonių). Įjungus atbulinę pavarą neatsuka galvos į galinį langą.

3. Automobilio pastatymas į laikiną stovėjimo vietą. Jų yra trys (statmenai-3.1, įstrižai-3.2 ir lygiagrečiai-3.3). 

Egzamino metu, atlikti privaloma tik vieną parkavimą. Jį parenka kompiuteris registracijos metu. Egzaminuotojas dažniausiai prašo statyti savąjį automobilį šalia kito jau pastatyto automobilio (šalia vadinamos kliūties). Atliekant pratimus, situacijų gali būti įvairių. Apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias.

3.1 1. Statmenai šaligatviui priekiu.

Paaiškinimas:

Egzaminuotojas jūsų gali paprašyti, pastatyti automobilį statmenai šaligatviui priekiu arba galu prie kliūties. Priekiu statant geriausia statyti savo automobilį už pastatyto automobilio, o ne prieš automobilį. Tarp dviejų pastatytų automobilių, geriausia statyti galu. Jei nuspręsite statyti priekiu tarp dviejų automobilių, tuomet iš pirmo karto dažniausiai nepavyks ir teks pataisyti, nes jūsų automobilio priekis kliudys šalia stovintį automobilį. Jūsų automobilio trajektorija parodyta paveikslėlyje.

Kai išsirenkate vietą, tuomet važiuodami neskubate ir išlaikote apie vieno metro atstumą, nuo stovėjimo vietų ir įjungiate dešiniojo posūkio signalą, kad kiti eismo dalyviai žinotų, jog ruošiatės parkuoti savo automobilį. Važiuojate, kol jūsų automobilio dešinysis šoninis veidrodėlis bus su pirmąja jūsų stovėjimo vietos linija. Tik neskubėkite važiuoti tuo momentu kai norite sulyginti veidrodėlį su linija. Važiuojate pirmąja pavara ir prilaikydami sankabą, kad automobilis nevažiuotų pergreit. Sulyginus veidrodėlį su linija yra susukamas visas vairas į dešinę. Ir vairą laikote susuktą, kol automobilis įvažiuos į pratimą ir bus tiesiai tarp linijų. Jei viską atlikote teisingai, tai nieko daugiau daryti nereikės. Atsistojus automobiliui tiesiai, atsuksite vairą ir įsitikinę, kad stovite gerai tarp linijų ir neišlindęs automobilio galas iš pratimo, užtraukiate rankinį stovėjimo stabdį ir išjungiate laisvą pavarą. Jei matote, kad stovite ant linijos ar nėra tiesiai automobilis, bet važiuoti į priekį nebėra vietos, tai rankinio stabdžio netraukiate. Teks trauktis atbuline eiga ir būtinai įjungę atbulinę pavarą, atsukate galvą į galinį langą ir judėdami atgal žvalgotės į šonus bei žiūrite kas vyksta už galo ir atsitraukiate su automobiliu tiek, kad matytumėte per priekinį langą savo pratimo linijas. Tuomet įvažiuojate pirmąja pavara tarp linijų pasikoreguodami automobilio judėjimą pagal poreikį į kurią pusę jums reikėjo pataisyti. Atlikus pratimą užtraukiamas rankinis stovėjimo stabdis.

Kritinės klaidos dažniausiai pasitaikančios atliekant šį pratimą: Nesilaiko saugaus atstumo važiuojant pro kliūtis. Atsitrenkia į šaligatvį statant. Važiuojant atbuline eiga nepraleidžia eismo dalyvių arba tiesiog nepamato, jog yra pėsčiųjų ar atvažiuojančių transporto priemonių. Išvažiuojant iš stovėjimo vietos per anksti pasuka vairą ir kliudo stovintį automobilį savo automobilio priekiu.

3.1 2. Statmenai šaligatviui galu.

Paaiškinimas:

Egzaminuotojas jūsų gali paprašyti, pastatyti automobilį statmenai šaligatviui galu prie kliūties. Tarp dviejų pastatytų automobilių, geriausia statyti galu. Jūsų automobilio trajektorija parodyta paveikslėlyje.

Kai išsirenkate vietą kur statysite automobilį, tuomet važiuodami neskubate ir  išlaikote apie vieno metro atstumą, nuo stovėjimo vietų ir įjungiate dešiniojo posūkio signalą, kad kiti eismo dalyviai žinotų, jog ruošiatės parkuoti savo automobilį. Važiuojate pro savo išsirinktą parkavimo vietą, kuri skaitosi pirma vieta ir pravažiavę antrą stovėjimo vietą iškart sustojate, taip kaip parodyta paveikslėlyje. Įjungiate atbulinę pavarą ir trumpam atsukate galvą į galinį automobilio langą įsitikinimui ar nėra eismo dalyvių, kuriem kliudytume. Vos tik pradėjus judėti susukate visą vairą į dešinę ir neskubėdami įvažinėjate į stovėjimo vietą. Pirmiausia stebime dešinįjį galinio vaizdo veidrodėlį, kad neužkliūti už pastatyto automobilio. Kai dešinėje pusėje matote, jog nekliudysite kliūties ir nuo dešinės stovėjimo linijos bus tarpas, pasižiūrite į kairįjį galinio vaizdo veidrodėlį ar nekliudysite kliūties ir ar bus bus tarpas nuo stovėjimo linijos. Jei viskas gerai važiuojate kol automobilis bus lygiagrečiai stovėjimo linijoms tiek kairėje tiek dešinėje. Kai bus lygiagrečiai atsuksite vairą, kad automobilio ratai būtų tiesiai. Ir reikia pabaigti įvažiuoti į pratimą, kad automobilio priekis nebūtų išlindęs. Galite žiūrėti pagal šalia pastatyta automobilį, jei jis stovi gerai, arba žiūrite per šoninį veidrodėlį, kad automobilio galas būtų arti šaligatvio esančio už nugaros. Atlikę pratimą užtraukiate rankinį stovėjimo stabdį ir įjungiate laisvą pavarą.

Bus papildyta 

3.2 1. Įstrižai šaligatviui priekiu už kliūties.

3.2 2. Įstrižai šaligatviui priekiu prieš kliūtį.

3.3 1. Lygiagrečiai galu tarp dviejų pastatytų automobilių.

3.3 2. Lygiagrečiai galu prie pastatyto automobilio.

3.3 3. Lygiagrečiai galu prie pastatyto automobilio, kai nėra stovėjimo linijų.

3.3 4. Lygiagrečiai galu kai nėra stovėjimo linijų, tarp dviejų pastatytų automobilių.

Scroll to Top